Marktsituatie mei 2018

 Marktsituatie mei 2018

In 2017 was er een wereldwijde oogst van ongeveer 117.000 ton hop, die goed was voor ongeveer 9.700 ton bitterstoffen (alfa zuur). In 2018 is er vraag van 9.200 ton bitterstoffen, het aanbod is dus verzekerd.
Het marktevenwicht verschilt echter van ras tot ras. Het areaal aromarassen is toegenomen, niettegenstaande er in de Verenigde Staten van Amerika momenteel een overaanbod is van aroma hoppen. De markt van de bitter rassen is passend beleverd.

Onmiddellijk na de oogst in 2017 stegen de prijzen van de Duitse hoge-alfa rassen (vooral Herkules). Dit kwam door de ongunstige weeromstandigheden en de ietswat tegenvallende oogst van de belangrijkste variëteit Herkules. In alle andere Europese regio’s werden de geproduceerde hoppen verhandeld aan stabiele hoge prijzen.

De aanhoudende vraag naar speciale aroma hop, voor de productie van sterk gehopte bieren, beïnvloedde ook de hop-markt 2017/18 in de Verenigde Staten. Deze microbrouwerijen veroorzaakten de voorgaande jaren een verdubbeling van de vraag naar aroma hoppen. In 2017 kwam hieraan een einde. Deze ambachtelijke biermarkt in de VS groeide in 2017 maar met ongeveer 5%. Door de optimistische voorcontracten van de laatste jaren, was er een over bevraging aan aroma hoppen. In andere delen van de wereld (vooral Europa) verdubbelde de bierproductie van de microbrouwerijen. 
De plaatselijke marktprijzen in de VS voor aroma hop daalden, voor de bittere hop bleven ze echter stabiel.

Situatie in de VS:
Door een zwakkere dollar en een verhoogde vraag naar bitterstoffen in 2018 en volgende jaren, zal het areaal aan hop in de Verenigde Staten moeten rekening houden met een groei van 2 à 3%, voor sommige variëteiten. De evolutie van de afgelopen 5 jaar (een verhoging van areaal aroma hoppen met 51%) heeft ertoe geleid dat de teelt gebieden in de Verenigde Staten zich verplicht moeten aanpassen aan deze verandering van de vraag naar specifieke aroma hoppen en bittere hop.

Situatie in Europa:
De laatste 5 jaar is het areaal aan hop in Europa met ongeveer 15% gegroeid. Door deze evolutie worden er dit en de volgende jaren enkel kleine uitbreidingen en/of aanpassingen verwacht, zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd blijven.
Het beheersen van de onstabiele klimatologische omstandigheden in Europa blijft een belangrijke uitdaging. Ze kunnen ieder jaar belangrijke schommelingen teweeg brengen op vlak van oogstvolume in kg aan hop of bitterstoffen, van bijna 2.000 ton of 30% in beide richtingen. Het ontwikkelen van nieuwe variëteiten die zich vlot aanpassen aan klimatologische wijzigingen en het verbeteren en uitbreiden van irrigatiesystemen, kunnen een verbetering teweeg brengen.

Voor 2018 wordt in Duitsland ervan uitgegaan dat de oppervlakte met de variëteit Herkules zal blijven groeien met ongeveer 5%. Om een stabiele totale oppervlakte aan hop te creëren zal, door het overaanbod van de variëteit Mandarina Bavaria, het areaal met speciale aroma hoppen inkrimpen.
In de Tsjechische Republiek, Slovenië en Polen worden er overwegend aroma rassen geteeld. De vraag naar deze aroma hop komt overeen met de productie en is meestal onder contract. In deze landen wordt er dan ook weinig groei verwacht.

De vooruitzichten voor 2018 van de wereldwijde oppervlakte aan hop zijn positief. Men houdt rekening met gemiddelde opbrengsten, een vlotte belevering en lonende voorcontracten.

De grote uitdagingen voor de toekomst blijven echter de chemische gewasbeschermingsmiddelen met verstrengde regelgeving voor het gebruik ervan, het stabiliseren van de opbrengsten in Europa en het behoud van een vrije wereldhandel.

Het volledige verslag kan je vinden op: http://www.hmelj-giz.si/ihgc/doc/2018%20MAY%20IHGC%20Market%20Report.pdf (Engelstalige versie).