Marktrapport 2020 IHGC

Uit de rapporten blijkt dat het wereldwijde areaal aan hop dit jaar het hoogste niveau zal bereiken sedert de oogst van 1997. Het wereldareaal oogst 2020 met in totaal 62.885 hectare aan hop betekent een toename van 1.306 hectare. Dit is een stijging van 2,1% ten opzichte van de oogst 2019. In juli werd de grootste uitbreiding van het areaal opnieuw gemeld vanuit het teeltgebied Pacific-Northwest in de VS, met een groei van 1.055 hectare (+ 4,4% versus 2019). In Duitsland is het gecultiveerde areaal aan hop met 269 hectare (+ 1,4%) toegenomen, terwijl andere regio's van Europa een eerder stabiel areaal laten zien (België, Frankrijk, Spanje) of zelfs een daling (Slovenië, Tsjechië, VK). In bijna alle teeltgebieden van Europa en de Pacific-North-West Area kunnen, vanwege gunstige weersomstandigheden, gemiddelde oogsten worden verwacht, niettegenstaande het feit dat gewasbescherming in de meeste Europese teeltgebieden nog steeds een grote uitdaging is en de verwelkingsziekte (verticillium) hopvelden in Duitsland blijft beschadigen.

De cruciale impact op de marktsituatie voor 2020/2021 zal naar verwachting ontstaan bij de brouwerij-industrie. De Covid-19-pandemie en relevante overheidsvergrendelingsinstructies tijdens het tweede kwartaal van 2020 hebben in de meeste grote brouwlanden een impact gehad op de bierproductie. De exacte omvang van deze impact op de bierproductie is nog onbekend, maar de huidige situatie zal zeker een uitdaging vormen voor de brouwerij-industrie.

 

Marktvooruitzichten:

Voor het brouwjaar 2021 wordt weer een overschot aan alfa-hoeveelheden verwacht. Dit komt door de gunstige weersomstandigheden in Europa, waar we verwachten dat de alfa waarden binnen het langetermijngemiddelde liggen. Desalniettemin blijkt de beschikbaarheid van hop op de spotmarkt beperkt (althans volgens de contractuele situatie), omdat meer dan 90% van alle hop, oogst 2020, op termijn gecontracteerd is en in handen is van brouwers en handelaren. In het huidig stadium is het onmogelijk te voorspellen in hoeverre de zwaarst getroffen brouwers eventueel om uitstel of zelfs annulatie van contracten kunnen vragen.

Voor sommige speciale aromavariëteiten, zoals Mandarina Bavaria, Cascade en Centennial, zal de verminderde vraag de neiging tot overaanbod vergroten. Andere rassen blijven wellicht evenwichtiger, waar lage alfa-gehaltes en opbrengsten van eerdere gewassen hebben geleid tot een vermindering van de brouwersvoorraden.

Er is een gebrek aan uniformiteit in de situatie van de wereldwijde ambachtelijke bierindustrie. Terwijl brouwers met sterke detailhandelsnetwerken, die hun bier verkopen via de voedingsdetailhandel, hebben geprofiteerd van de sluiting in het tweede kwartaal van 2020, lijken kleine ambachtelijke brouwers en brouwcafés, met consumptie op locatie, te lijden onder de Covid-19-situatie.

 

De impact op eigendomsrechten van Amerikaanse microbrouwerijen op gerelateerde variëteiten is moeilijk te voorspellen. In het algemeen mag niet worden vergeten dat, afgezien van de uitdagingen met betrekking tot het Coronavirus, toenemende beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting een belangrijke rol spelen. voor de toekomst van de hopteelt .

 

Bron: Deutscher Hopfenwirtschaftsverband e.V.