Brouwerij De Ranke

Brouwerij De Ranke

Waarom een nieuwe brouwerij beginnen in een land als België waar al zoveel brouwerijen zijn? 
Begin de jaren tachtig waren zej als bierliefhebbers bezorgd over het verdwijnen van vele kleine en middelgrote brouwerijen. Het waren net die brouwerijen die prachtige bieren maakten. 
Bovendien was het verontrustend dat in die periode veel uitstekende bittere bieren erg verzoet werden. Dit gebeurde onder het voorwendsel dat de smaak van de consument zoet was en dat de mensen bitter niet meer gewoon waren. 
De werkelijkheid was echter dat nieuwe technieken het toelieten hopextracten i.p.v. hoppebloemen te gebruiken. Daardoor kon er véél goedkoper geproduceerd worden. Daarnaast was de geïndustrialiseerde bierwereld er meer en meer van overtuigd dat men het bier aan meer mensen kon slijten indien de smaak neutraal bleef (mits wat extra publiciteit). 
Deze ontwikkelingen leidden er toe dat zij j zelf iets zijn gaan ondernemen om zo te bewijzen dat kwaliteit alleen kan gegarandeerd worden met de beste grondstoffen en met respect voor de traditionele methodes.