Antwerps Biercollege

Antwerps Biercollege

De doelstelling van het Antwerps Bier College is het best uit te leggen door een verklaring van de naam Antwerps Bier College te geven.
•    Antwerps
NIET om mensen van buiten Antwerpen uit te sluiten WEL om te benadrukken dat het een lokaal initiatief is, zonder aspiraties om op gewestelijk of nationaal niveau iets door te drukken. Dit
•    Bier
NIET om enkel als puritein met bier bezig te zijn WEL om vanuit het centrale uitgangspunt van bier de wereld te verkennen. Dit wil uiteraard zeggen dat er dieper op bier kan ingegaan worden, maar ook dat het niet tot bier beperkt moet blijven. Bier is, ontegenzeggelijk, één van de goede dingen des levens, maar niet het enige.
•    College
NIET om er een elitaire, academische vereniging van te maken WEL om het idee van “zuipclub” meteen uit te sluiten. Er mag gedronken worden, er moet zelfs gedronken worden, maar dronkenschap is niet het doel.

Dat de naam” Antwerps Bier College” afgekort kan worden tot het goedbekkende “ABC” is natuurlijk mooi meegenomen.